Mind Body Medicine

De invloed van de geest op het lichaam en omgekeerd heeft mijn bijzondere interesse. Een grote doorbraak op dit gebied is het werk van Candace Pert geweest. Zij ontdekte dat neuropeptiden, "the bio chemicals of emotion", in gang gezet door hoe wij denken ons lichaam letterlijk beïnvloeden.  

In mijn praktijk combineer ik diverse coachingstechnieken om positieve verandering in gang te zetten in denken, voelen en doen. De rode draad is dat je met je aandacht naar binnen gaat en toelaat wat daar, in je innerlijke wereld, te vinden is.