04-03-16 De schatten uit je verleden

Kun je loskomen van je verleden?

Kun je een jeugd van gevoelsarmoede, verdriet, schaamte en eenzaamheid achter je laten?

Wat nou als je uit een gezin komt van emotionele verwaarlozing en/of misbruik? Heb je dan wel de innerlijke mogelijkheden om je eigen toekomst rijker in te vullen?

Mijn antwoord daarop is JA! En ik twijfel daar geen moment aan. Ik ken talloze voorbeelden van cliënten die daar het levende bewijs van zijn. Stuk voor stuk mensen, die na een traject van erkenning van hun pijn, doorvoelen daarvan en inzicht daarin, vanuit hun eigen kern en met warmte voor zichzelf, hun toekomst opnieuw zijn ingestapt.

In mijn praktijk krijg ik opvallend veel cliënten die worstelen met bovenstaande vragen. Soms schrijnende verhalen van uithuisplaatsing als kind, omdat vader en/of moeder niet in staat waren voor hen te zorgen. Mensen die aangeven eigenlijk nooit kind te zijn geweest, doordat al heel jong de rollen omgekeerd waren. Dat het kind voor de ouder(s) ging zorgen.

Door nog één keer goed te kijken naar je verleden onderzoek je wat daar voor jou te vinden en te leren is, om vervolgens je eigen fundament te leggen en daarop verder te bouwen.

Met de schatten uit jouw verleden, creëer je jouw toekomst!